ediția a II-a (2015)

REGULAMENT

1. Salonul fotografului român este deschis tuturor fotografilor amatori și profesioniști, fiind organizat de firma AME design. Vernisajul și expoziția se vor desfășura în sala de expoziții Constantin Brâncuși din Palatul Parlamentului, într-una din zilele primei săptămâni din luna martie 2015, (data va fi anunțată în prealabil) iar expoziția va fi deschisă pe întreaga durată a acestei luni.

2. Scopul acestui eveniment este de a reflecta cât mai fidel activitatea fotografică a celor care au absolvit un curs de fotografie la o școală românească, fie în regim teoretic, fie doar în regim practic, în workshop-uri de orice fel, sau combinate. Prin ”absolvent” sau ”cursant” se va înțelege persoana de cetățenie română sau străină care a absolvit un curs de fotografie din România sau este în perioada de desfășurare a acestuia, la momentul participării la acest eveniment. Prin ”curs de fotografie” se înțelege activitatea unei persoane juridice sau a unei persoane fizice, ce transmite informații din domeniul fotografic unor cursanți, în scopul învățării de către aceștia, indiferent de durata sau locul lor de desfășurare (în săli de clasă sau în excursii foto pe teren) dar care are sediul social în România (valabil pentru persoane juridice) sau să fie de cetățenie română (valabil pentru persoanele fizice). Prin reprezentantul ”școlii de fotografie” se va înțelege persoana desemnată de colectivul care a organizat cursul de fotografie (dacă sunt doi sau mai mulți lectori) sau chiar persoana în cauză, dacă este vorba de un singur lector. Pentru a simplifica înțelegerea definirii făcute, putem simplifica, fără a reduce din importanța termenului ”școală”, la echivalența semantică curs de fotografie = școală de fotografie.

3. Pe de altă parte, scopul acestei ediții este de a ilustra și activitatea din acest moment a școlilor de fotografie românești, fie că sunt școli cu tradiție, de orientare profesională, fie că sunt doar persoane fizice (dar foarte cunoscute printre fotografi) care predau cunoștințe despre fotografie. Încurajez în acest scop, participarea tuturor fotografilor sau viitorilor fotografi, la astfel de cursuri de fotografie, chiar la mai multe cursuri/școli cu abordări  ale acestei arte într-un mod cât mai diferit, pentru a-și dezvolta și croi ulterior propriul drum în fotografie. Prin acest eveniment, consider că școlile de fotografie participante îi vor încuraja pe cei mai buni cursanți ai lor, pe cei pe care îi consideră că le reprezintă cel mai bine învățăturile primite. Pentru lectori, participarea cursanților la acest eveniment este o ocazie perfectă de a recompensa eforturile de orice fel ale cursanților, pe toată durata desfășurării cursului. Sunt sigur că lectorii se vor fi mândri cu realizările fotografice ale actualilor sau foștilor lor învățăcei.

Datorită faptului că la această ediție vor fi promovate în mod direct școlile de fotografie (persoane juridice sau persoane fizice), acestea, prin reprezentanții lor, au dreptul de a alege dintre proprii lor cursanți, pe aceia pe care îi vor considera că îi reprezintă cel mai bine. Criteriile de alegere ale reprezentanților școlilor de fotografie vor fi la libera alegere a acestora, organizatorul evenimentului nedorind să se implice direct în alegerea fotografilor care să reprezinte acel curs de fotografie. Recomand doar ca aceste criterii să fie cele care să desemneze în final fotografi ale căror fotografii să reprezinte cel mai bine stilul școlii, ceea ce au dorit lectorii să transmită prin cursurile făcute. În acest fel, alți fotografi, potențiali viitori participanți la aceste cursuri de fotografie, vor știi către care școală să se orienteze, în funcție de aprecierile fotografiilor care vor fi selectate în expoziția printată sau cea de pe web.

În acest scop, organizatorul evenimentului va avea nevoie de câteva informații legate de școlile de fotografie care vor dori să participe la eveniment, cum ar fi:

 • vechimea cursului de fotografie (de exemplu, de 5 ani) și durata lui (ore, zile, etc);
 • numărul mediu de absolvenți unici ai acelui curs (de exemplu, 24 de absolvenți/curs);
 • dacă este un curs doar teoretic sau doar practic (ex. workshop-uri în natură), sau și teoretic și practic;
 • dacă se oferă diplomă de orientare profesională, recunoscută de ANC;
 • datorită faptului că printarea unei fotografii bune este finalitatea firească a ceea ce trebuie să însemne fotografia de calitate, va constitui un avantaj suplimentar faptul dacă școlile/cursurile au în planul lor de învățare și aspecte legate de tehnici de printare, de pregătire a fișierelor pentru printare, de gestiune a culorii, toate fiind noțiuni obligatorii de studiat pentru cei care doresc să devină fotografi. Datorită implicării mele personale și directe în acest proiect, consider că acest ultim aspect este chiar o responsabilitate socială personală, cu însemnătate mult mai mare decât o ”simplă” acțiune de CSR (Corporate Social Responsibility) a firmei AME design, chiar dacă, sau poate tocmai de aceea, are binecunoscutul renume din domeniul printului de calitate extremă.

Aceste informații sunt necesare pentru alocarea tuturor școlilor de fotografie participante a unui anumit număr de tablouri din totalul celor care vor fi în expoziție. În acest fel, școlile vor fi diferențiate între ele. Ponderea fiecărui criteriu ce stabilește alocarea unui anumit număr de tablouri unui anumit curs de fotografie este un drept exclusiv al organizatorului. Organizatorul va trimite școlilor de fotografie pe care le cunoaște, un formular pdf care va fi completat de către reprezentanții acestora. Datorită faptului că sunt foarte multe școli de fotografie (repet, în definiția dată de contextul acestui eveniment) rog pe reprezentații acestora (cei care doresc să participe și să-și promoveze școala de fotografie pe care o conduc) să trimită deja un email cu formularul de înscriere, la adresa sfr@amedesign.ro, fără a mai aștepta o solicitare explicită din partea organizatorului. De asemenea, îi rog pe fotografii care au parcurs un curs de fotografie și doresc să participe, să-i contacteze direct pe reprezentanții școlii pe care au absolvit-o și să-i informeze despre acest eveniment.

Formularul de înscriere, care trebuie să fie completat de către reprezentanții școlii respective, se poate descărca de aici (metoda de completare a documentelor pdf, o aveți descrisă aici).

Înscrierea a școlilor se va face publică de către organizator, în primul rând pe site-ul evenimentului, dar și pe alte site-uri de pe Internet.

Calendarul de trimitere a fișierelor, de către cursanții desemnați de reprezentanții școlilor de fotografie, va fi publicat în curând. În principiu, în luna ianuarie se vor trimite invitații școlilor de fotografie, pentru a se vedea câte vor participa și, în funcție de criteriile stabilite, să se stabilească numărul de tablouri alocat fiecărei școli.

4. Fiecare fotograf, după ce va fi desemnat de către reprezentantul școlii de fotografie absolvite, va trimite maxim două fotografii din care juriul va face cel mult două selecții: o selecție pentru printare și o selecție pentru un album pe web. Se va publica pe web un album cu toate fotografiile admise de către juriu, atât cele pentru print dar și cele care nu vor face parte din expoziția printată. Nu se impune vreo temă sau abordarea unui anumit gen de fotografie.

5. Juriul special desemnat va juriza toate fotografiile primite după criterii estetice, tehnice și să fie în conformitate cu politica de expunere din spațiul expozițional. Un membru al juriului va fi din conducerea administrativă a sălii în care se face montarea expoziției și va avea dreptul de a nu admite fotografii pentru print care sunt contrare politicii lor generale de expunere (de exemplu, fotografii care aduc prejudicii de imagine uneia sau mai multor persoane, fotografii care discriminează o minoritate, etc).

6. Un număr total de maxim 100 de fotografii, selectate din rândul câtor mai mulți fotografi, vor fi printate într-un format de aproximativ 70cm x 50cm și vor constitui o expoziție de fotografie. La sfârșitul expoziției, tablourile vor fi donate autorilor fotografiilor printate.

7. Fișierele vor fi transmise prin Internet, DOAR PRIN SERVICII DE TIP www.wetransfer.com (fiecare fotograf va trimite fișierele care-i aparțin, într-o singură trimitere) spre adresa de email sfr@amedesign.ro, având următoarele date tehnice:

 • rezoluția între 3000-5500 de pixeli latura mare

 • formatul jpg sau tif (preferabil)

 • obligatoriu să aibă un profil inclus (Adobe RGB1998, sRGB -preferabil, sau profilul de hârtie mată de pe site-ul www.amedesign.ro, etc.)

 • denumirea fișierelor va fi conform sintaxei: nume_prenume_NumeLucrare. De exemplu: Ionescu_Ion_portret1.tif

Fișierele vor fi însoțite de un borderou (completat cu scris de tipar, o metodă de completare o aveți descrisă aici), disponibil pentru descărcare de aici.

8. Juriul este format din:

 • Rodica Ioana Ghilea, administrator galeria Constantin Brâncuși – Palatul Parlamentului (absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu – București);

 • reprezentanții școlilor de fotografie; ei vor juriza proprii lor cursanți, stabilind, în funcție de numărul de tablouri alocat de către organizator, pe cei care vor participa cu una sau maxim două fotografii. De exemplu, dacă pentru o școală vor fi alocate 10 tablouri, pot participa maxim 10 fotografi cu câte un tablou (preferabil) sau 5 fotografi cu câte două tablouri fiecare. Dacă nu vor fi participanți suficienți pentru numărul de tablouri alocat, acestea se vor disponibiliza altor școli. De asemenea, dacă numărul de participanți  doritori ai unei școli va fi mai mare decât cel dat de numărul alocat de tablouri, dacă școala respectivă solicită o suplimentare a numărului de tablouri, se poate, dar în acest caz, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita costul (150 de lei de tablou) pentru aceste suplimentări. Pentru jurizare, după primirea fișierelor din partea fotografilor, organizatorul va trimite fiecărei școli, fișierele trimise de către cursanții lor, într-o dimensiune mai ușor de gestionat.

 • Marcel Eremia, administrator AME design, organizatorul evenimentului.

Decizia juriului în a stabili imaginile printate sau imaginile expuse pe web este incontestabilă.

6. În momentul trimiterii fișierelor și al borderoului completat, autorul este considerat înscris la acest eveniment, iar acesta își asumă responsabilitatea creației proprii a lucrărilor și acordă permisiunea organizatorului de a reproduce gratuit toate sau o parte a materialelor, doar pentru expoziția din cadrul evenimentului și/sau pentru postarea fotografiilor într-un album pe web, la rezoluție mică, cu menționarea autorului.

7. Participarea la acest eveniment este gratuită pentru toți fotografii participanți, inclusiv pentru cei ale căror imagini au fost alese pentru a fi printate. Prin participare se consideră că se acceptă toate clauzele din prezentul Regulament.

8. Organizatorii și instituțiile implicate nu-și asumă nici o responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă de către participanți a dreptului de autor.

9. Imaginile pot fi realizate direct în format digital sau pot fi fișiere digitale obținute prin scanarea fotografiilor realizate pe film tradițional, imaginile putând fi modificate, fie digital, fie prin alte mijloace.

10. Calendarul evenimentului (toate detaliile despre acest eveniment vor fi scrise pe pagina evenimentului, la adresa www.salonulfotografuluiroman.ro, în secțiunea corespunzătoare a ediției respective)

ACTUALIZARE 04 februarie 2015:

Am primit multe solicitări din partea unor fotografi de a participa la acest eveniment, dar care nu puteau pentru că școala pe care au parcurs-o nu mai există în acest moment (cazul CPPC, etc) sau pur și simplu nu au absolvit vreun curs de fotografie, workshop foto sau vreo școală de fotografie, chiar cu extinderea definiției din regulament. Am considerat că există totuși o posibilitate de a oferi acces la acest eveniment, FĂRĂ A REPREZENTA VREO ȘCOALĂ DE FOTOGRAFIE, în acest caz neavând dreptul la gratuitatea celor care reprezintă vreo școală, în limita numărul de tablouri alocate gratuit acestora.

Cu alte cuvinte, extind posibilitatea de participare la acest eveniment a oricărui fotograf, cu condiția să achite costul de participare, la valoarea de 150 de lei/tablou. Toți acești fotografi vor fi grupați la expoziție într-o secțiune separată. Deși lucrările acestor fotografi nu vor fi practic jurizate, reprezentantul sălii de expoziție precum și organizatorul vor putea totuși refuza lucrări care contravin politicilor proprii, descrise și în regulament. De asemenea, toate fotografiile din această secțiune extinsă vor fi și ele publicate pe internet, într-un singur album. După expoziție, tablourile vor fi cedate autorilor acestor imaginii la fel ca și ale celorlalți. Pentru înscriere, și acești fotografi trebuie să trimită toate fișierele precum și borderoul aferent completat, la fel ca și ceilalți. La rubrica ”curs absolvit” din borderou, vor completa ”N/A”.

Plata tuturor tablourilor care nu fac obiectul alocărilor gratuite, va trebui făcută până la finalizarea perioadei de înscriere, adică până în data de 12 februarie. Plata poate făcută prin virament, numerar la sediul firmei AME design sau chiar prin PayPal.


Datorită faptului că au fost prezentate destul de multe informații, voi face în încheiere un foarte scurt rezumat:

 • acest eveniment este orientat în primul rând pentru promovarea școlilor de fotografie românească. Se face echivalența semantică: școală de fotografie = curs (workshop) de fotografie. Diferențierea lor, prin stabilirea unui număr de tablouri alocat unei școli sau alteia, se va face prin criteriile descrise mai sus.
 • la această ediție participă doar fotografii (români sau străini) care au absolvit sau parcurg în momentul înscrierii, un curs la o școală de fotografie românească sau un curs organizat de către un fotograf de cetățenie română;
 • calendarul complet al evenimentului va fi publicat până la sfârșitul lunii ianuarie 2015. Înscrierile se vor putea face în tot acest interval de timp, oricând.
 • prima solicitare de înscriere la eveniment trebuie să o facă un reprezentant al școlii respective de fotografie, adică să înscrie întâi școala. Ulterior acestui moment, se face înscrierea de către absolventul/cursantul respectiv, după ce a primit acordul de participare din partea școlii. Fără acest acord, nici un fotograf nu poate participa la această ediție.
 • formularul de înscriere (completat de către reprezentanții școlilor de fotografie) se descarcă de aici;
 • după primirea solicitărilor de înscriere din partea reprezentanților școlilor de fotografie, conform criteriilor mai sus menționate, se va aloca de către organizator un număr corespunzător de tablouri pentru fiecare școală de fotografie, din totalul de 100 de tablouri disponibile fără cost;
 • borderoul de înscriere (completat de către absolvenți/cursanți) se descarcă de aici;
 • un exemplu de mod de completare a formularelor pdf se află aici.
 • un set de întrebări mai des puse pentru această ediție și răspunsurile respective îl aveți aici.
 • la solicitarea multor fotografi s-a adăugat o secțiune separată destinată celor care au parcurs o școală dar aceasta nu-și mai desfășoară vreo activitate în prezent, dar și celor care nu au parcurs vreun curs de fotografie. Aceste tablouri vor fi achitate la 150 de lei/bucată.

Pentru alte detalii vă stăm la dispoziție la email sfr@amedesign.ro sau la telefon: 0722403777 (Marcel Eremia)

Dacă doriți să vă exprimați aprecierea față de eforturile organizatorului în aceste evenimente și nu numai, puteți să o faceți dând click pe like-ul de pagina firmei AME design de pe Facebook. Mulțumiri anticipate.

CALENDAR EVENIMENT:

31 ianuarie 2015 – finalizarea înscrierii școlilor de fotografie;

12 februarie 2015 – finalizarea înscrierii fotografilor

15 februarie 2015 – finalizarea jurizării;

6 martie 2015, ora 18.00  – vernisaj expoziție, sala Constantin Brâncuși – Palatul Parlamentului

expoziția va fi deschisă de luni până vineri, între 9.30 și 17.00


PARTENERII MEDIA AI CELEI DE-A DOUA EDIȚII:

sigla-clubul-foto-200x75px logo_fotomagazin
siglab365 logo-blog-de-fotografie
photomaniacs_ro Sigla cf - 200x33- transparent negru
   logo_Photographia200x75
 exposure_logo_200px  
 Untitled-1  Onspot_120px
 Large format digital photo printing

Mulțumesc pentru orice comentariu...

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.