Regulament ediția a III-a

REGULAMENT

1. Salonul fotografului român este deschis tuturor fotografilor amatori și profesioniști, fiind organizat de asociația culturală Artă și Imagine. Expoziția se va desfășura în sala de expoziții Tancred Bănățeanu din Muzeul Național al Țăranului Român. Vernisajul va fi în data de 16 septembrie 2016. Expoziția va fi deschisă timp de o lună, până în 16 octombrie.

definiția sintagmei ”școală de fotografie”

2. Scopul acestui eveniment este de a reflecta cât mai fidel activitatea fotografică a absolvenților unui curs de fotografie din România. Fie în regim teoretic, fie doar în regim practic, în workshop-uri de orice fel, sau combinate. Prin ”absolvent”/”cursant” se va înțelege persoana de cetățenie română sau străină care a absolvit un curs de fotografie din România. Sau este în perioada de desfășurare a acestuia, la momentul participării la acest eveniment. Prin ”curs de fotografie” se înțelege activitatea unei persoane juridice sau a unei persoane fizice, ce transmite informații din domeniul fotografic unor cursanți, în scopul învățării de către aceștia, indiferent de durata sau locul lor de desfășurare (în săli de clasă sau în excursii foto pe teren) dar care are sediul social în România (valabil pentru persoane juridice) sau să fie de cetățenie română (valabil pentru persoanele fizice). Prin reprezentantul ”școlii de fotografie” se va înțelege persoana desemnată de colectivul care a organizat cursul de fotografie (dacă sunt doi sau mai mulți lectori) sau chiar persoana în cauză, dacă este vorba de un singur lector. Pentru simplificare, fără a reduce din importanța termenului ”școală”, apelăm la echivalența semantică curs de fotografie = școală de fotografie.

3. Pe de altă parte, scopul acestei ediții este de a ilustra și activitatea din acest moment a școlilor de fotografie românești, fie că sunt școli cu tradiție, de orientare profesională, fie că sunt doar persoane fizice (dar foarte cunoscute printre fotografi) care predau cunoștințe despre fotografie. Încurajez în acest scop, participarea tuturor fotografilor sau viitorilor fotografi, la astfel de cursuri de fotografie, chiar la mai multe cursuri/școli cu abordări  ale acestei arte într-un mod cât mai diferit, pentru a-și dezvolta și croi ulterior propriul drum în fotografie. Prin acest eveniment, consider că școlile de fotografie participante îi vor încuraja pe cei mai buni cursanți ai lor, pe cei pe care îi consideră că le reprezintă cel mai bine învățăturile primite. Pentru lectori, participarea cursanților la acest eveniment este o ocazie perfectă de a-i recompensa. Sunt sigur că lectorii se vor fi mândri cu realizările fotografice ale actualilor sau foștilor lor învățăcei.

Datorită faptului că la această ediție vor fi promovate în mod direct școlile de fotografie (persoane juridice sau persoane fizice), acestea, prin reprezentanții lor, au dreptul de a alege dintre proprii lor cursanți, pe aceia pe care îi vor considera că îi reprezintă cel mai bine. Criteriile de alegere ale reprezentanților școlilor de fotografie vor fi la libera alegere a acestora, organizatorul evenimentului nedorind să se implice direct în alegerea fotografilor care să reprezinte acel curs de fotografie. Recomand doar ca aceste criterii să fie cele care să desemneze în final fotografi ale căror fotografii să reprezinte cel mai bine stilul școlii, ceea ce au dorit lectorii să transmită prin cursurile făcute. În acest fel, alți fotografi, vor ști către care școală să se orienteze, în funcție de aprecierile fotografiilor selectate.

criterii de departajare a școlilor de fotografie

În acest scop, organizatorul evenimentului va avea nevoie de câteva informații legate de școlile de fotografie înscrise, cum ar fi:

 • vechimea cursului de fotografie (de exemplu, de 5 ani) și durata lui (ore, zile, etc);
 • numărul mediu de absolvenți unici ai acelui curs (de exemplu, 24 de absolvenți/curs);
 • dacă este un curs doar teoretic sau doar practic (ex. workshop-uri în natură), sau și teoretic și practic;
 • dacă se oferă diplomă de orientare profesională, recunoscută de ANC;
 • datorită faptului că printarea unei fotografii bune este finalitatea firească a ceea ce trebuie să însemne fotografia de calitate, va constitui un avantaj suplimentar faptul dacă școlile/cursurile au în planul lor de învățare și aspecte legate de tehnici de printare, de pregătire a fișierelor pentru printare, de gestiune a culorii, toate fiind noțiuni obligatorii de studiat pentru cei care doresc să devină fotografi. Datorită implicării mele personale și directe în acest proiect, consider că acest ultim aspect este chiar o responsabilitate socială personală, cu însemnătate mult mai mare decât o ”simplă” acțiune de CSR (Corporate Social Responsibility) a firmei AME design, chiar dacă, sau poate tocmai de aceea, are deja binecunoscutul renume din domeniul printului de calitate extremă.

Aceste informații sunt necesare pentru alocarea tuturor școlilor de fotografie participante a unui anumit număr de tablouri gratuite. În acest fel, școlile vor fi diferențiate între ele. Ponderea fiecărui criteriu ce stabilește alocarea unui anumit număr de tablouri unui anumit curs de fotografie este un drept exclusiv al organizatorului. Înscrierea școlilor se va face doar prin completarea formularului de înscriere a școlilor de fotografie din România iar înscrierea cursanților acestora se va face doar după ce școlile s-au înscris deja și vor completa formularul de înscriere a fotografilor de pe site. Fotografii care doresc să participe la acest eveniment și nu au parcurs vreo școală de fotografie (în sensul definit mai sus) sau școala lor nu-și mai desfășoară activitatea, o pot face doar ca fotografi independenți, completând același formular de înscriere ca și ceilalți fotografi (din lista școlilor înscrise vor alege rubrica ”fotograf independent”). Fotografii independenți nu vor beneficia de gratuitate a înscrierii, achitând producția fiecărui tablou cu care dorește să participe, în valoarea de 150 de lei/tablou.

După fiecare înscriere a unei școli de fotografie, la maxim 24 de ore, numele ei va fi inserată de către organizator în lista de școli înscrise, putând fi selectată de către cursanții acestora și poate fi făcută publică de către organizator, în primul rând pe site-ul evenimentului, dar și pe diverse rețele de socializare.

Calendarul de trimitere a fișierelor, de către cursanții desemnați de reprezentanții școlilor de fotografie, va fi publicat în curând. În principiu, în sfârșitul lunii iulie se finalizează înscrierea tuturor școlilor de fotografie. La începutul lui august, în funcție de criteriile stabilite, se vor stabili numărul de tablouri alocat fiecărei școli.

trimiterea fișierelor și jurizarea

4. Fiecare fotograf, după ce va fi desemnat de către reprezentantul școlii de fotografie absolvite, va trimite maxim două fotografii din care juriul va face cel mult două selecții: o selecție pentru printare și o selecție pentru un album pe web. Se va publica pe web un album cu toate fotografiile admise de către juriu, atât cele pentru print dar și cele care nu vor face parte din expoziția printată. Nu se impune vreo temă sau abordarea unui anumit gen de fotografie dar este obligatoriu ca imaginile să fie realizate în acest an, 2016. Această restricție este doar pentru imaginile corespunzătoare tablourilor alocate gratuit unei școli. Pentru cele suplimentare sau ale fotografilor independenți (adică cele care se achită) această regulă nu se aplică. Criteriul este eliminatoriu. Prin formularul de înscriere, participantul își asumă acest aspect prin proprie răspundere. Dacă organizatorul va descoperi ulterior înscrierii că fotografia nu a fost realizată în acest an, o va elimina din selecție. Școala în cauza va trebui să selecteze o altă fotografie care întrunește această condiție. În caz contrar, va putea participa cu fotografii realizate în altă perioadă, doar suplimentând numărul de tablouri, prin achitarea lor.

5. Juriul special desemnat va juriza toate fotografiile primite după criterii estetice, tehnice și să fie în conformitate cu politica de expunere din spațiul expozițional. Un membru al juriului va fi din conducerea administrativă a instituției care găzduiește expoziția și va avea dreptul de a nu admite fotografii pentru expoziția printată care sunt contrare politicii lor generale de expunere (de exemplu, fotografii care aduc prejudicii de imagine uneia sau mai multor persoane, fotografii care discriminează o minoritate, etc).

6. Un număr total de maxim 100 de fotografii alocate tuturor școlilor înscrise, vor fi printate în mod gratuit. Formatele sunt de aproximativ 70cm x 50cm și vor constitui o expoziție de fotografie. La sfârșitul expoziției, tablourile vor fi donate autorilor fotografiilor printate. Orice școală poate suplimenta numărul de tablouri alocat dar fiecare tablou suplimentar va fi achitat.

7. Fișierele vor fi transmise prin Internet, DOAR PRIN SERVICII DE TIP www.wetransfer.com. Fiecare fotograf va trimite fișierele care-i aparțin, într-o singură trimitere și va furniza un link de descărcare în formularul de înscriere, având următoarele date tehnice:

 • rezoluția între 3000-5500 de pixeli latura mare. Chiar dacă se pot obține rezultate foarte bune și la rezoluții de 3000 pixeli latura mare, se recomandă 5500 pixeli doar pentru controlul perfect al imaginii de către fotograf. Ideal este ca fișierul să fie realizat în formatul 1:1/200ppi, adică 70cm x 50cm/200ppi, rezultând dintr-un calcul simplu 70cm : 2,54 x 200ppi = 5519pixeli;

 • formatul jpg sau tif (preferabil);

 • obligatoriu să aibă un profil inclus. Adobe RGB1998, sRGB -preferabil, sau profilul de culoare pentru hârtie mată de pe site-ul firmei AME design, etc;

 • denumirea fișierelor va fi conform sintaxei: Prenume_Nume-NumeLucrare. De exemplu: Ion_Ionescu-portret1.tif sau Ion_Ionescu-fără titlu.tif

 • organizatorul va adăuga o margine albă de jur împrejurul imaginilor primite astfel încât la printarea imaginilor selectate se vor adăuga pe această margine albă denumirea școlii, numele autorului și titlul fotografiei, conform denumirii fișierului primit. Fotografii independenți nu vor avea tipărit rândul care ar fi conținut denumirea școlii de fotografie. De asemenea, pe marginea albă din lateral se va tipări discret denumirea firmei AME design, datorită faptului că această firmă susține în totalitate sau parțial (pentru fotografii independenți sau suplimentarea de tablouri) costul execuției.

8. Juriul este format din:

 • un reprezentant al Muzeului Național al Țăranului Român, desemnat de către conducerea muzeului;

 • reprezentanții școlilor de fotografie; vor juriza proprii lor cursanți, în funcție de numărul de tablouri alocat de către organizator.  Cursanții vor putea participa cu una sau maxim două fotografii. De exemplu, dacă pentru o școală vor fi alocate 10 tablouri, pot participa maxim 10 fotografi cu câte un tablou (preferabil) sau maxim 5 fotografi cu câte două tablouri fiecare. Dacă nu vor fi participanți suficienți pentru numărul de tablouri alocat, acestea se vor disponibiliza altor școli. Școala poate solicita o suplimentare a numărului de tablouri față de cele primite gratuit. În acest caz, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita costul (150 de lei de tablou) pentru aceste suplimentări. Pentru jurizare, organizatorul va trimite fiecărei școli, fișierele trimise de către cursanții lor, într-o dimensiune mai ușor de gestionat. De asemenea, lectorii pot participa și ei dar nu pe locurile gratuite oferite de organizator. Ei trebuie să-și achite tablourile cu care doresc să participe. Pentru albumul web și participarea lectorilor este gratuită, dar în aceeași limită de maxim două fotografii de participant.

 • Marcel Eremia, administratorul asociației Artă și Imagine, organizatorul evenimentului.

Decizia juriului în a stabili imaginile printate sau imaginile expuse pe web este incontestabilă.

Alte detalii

9. În momentul trimiterii formularului de înscriere, autorul este considerat înscris la acest eveniment. Acesta își asumă responsabilitatea creației proprii a lucrărilor. Acordă suplimentar permisiunea organizatorului de a reproduce gratuit toate sau o parte a materialelor. Permisiunea este doar pentru expoziția din cadrul evenimentului și/sau pentru postarea fotografiilor pe web, cu menționarea autorului.

10. Participarea la acest eveniment este gratuită pentru toți fotografii participanți. Excepție în situația în care o școală solicită suplimentarea tablourilor față de cele alocate gratuit și în cazul fotografilor independenți. Prin participare se consideră că se acceptă toate clauzele din prezentul Regulament.

11. Organizatorul și instituțiile implicate nu-și asumă nici o responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă de către participanți a dreptului de autor.

12. Imaginile pot fi realizate direct în format digital sau pot fi fișiere digitale obținute prin scanarea fotografiilor realizate pe film tradițional, imaginile putând fi modificate, fie digital, fie prin alte mijloace.

Pentru alte detalii vă stăm la dispoziție la email office@salonulfotografuluiroman.ro sau la telefon: 0722403777 (Marcel Eremia)

Știți cum să vă exprimați aprecierea față de eforturile organizatorului în aceste evenimente și nu numai? Dați click pe like-ul de pagina firmei AME design de pe Facebook. Mulțumiri anticipate.

CALENDAR EVENIMENT:

 • 31 iulie: finalizarea înscrierii școlilor de fotografie; în 3-4 zile toate școlile vor fi informate pe e-mail în legătură cu numărul de tablouri primite gratuit din partea organizatorului, prin distribuția celor 100 de tablouri tuturor școlilor înscrise.
 • 28 august: finalizarea înscrierii fotografilor care reprezintă o școală înscrisă (toate fișierele, redimensionate la o rezoluție mai mică, vor fi trimise de către organizator către fiecare școală);
 • 2 septembrie: finalizare jurizare și trimitere fișierele de print și albumul web (dacă școala s-a ocupat de centralizarea fotografiilor cursanților) sau doar trimiterea selecției de rezoluție mică pentru identificarea selecției. Această dată coincide și cu finalizarea înscrierii fotografilor independenți.
 • 16 septembrie: vernisajul expoziției de fotografie.

 

Comentariile nu sunt permise.