Termeni, condiții și politicile de confidențialitate

I. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Organizator – Asociația Artă și Imagine, denumită în continuare Asociație, având sediul social în str. Dezrobirii nr.123, București, cod poștal 060984, cod unic de înregistrare fiscală 34975263, act de autorizare nr. 15434/303/2015.

Operator – statutul arondat Organizatorului, în contextul GDPR, prin procesarea datelor cu caracter personal ale Participanților la Eveniment.

Eveniment – o activitate culturală publică organizată de Asociație la care pot să se înscrie participanți, conform regulamentului de organizare a evenimentului.

Regulament – Condiții obligatorii specifice de participare la un anumit eveniment la care un Participant aderă prin înscrierea la Eveniment.

salonulfotografuluiroman.ro – denumit în continuare Site, este deservit de către asociația Artă și Imagine, prin care se promovează activitățile culturale organizate de către asociație, cum ar fi, dar fără a se limita la acesta, evenimentul Salonul Fotografului Român, în diverse ediții.

Conținut:

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui sistem electronic (hardware și/sau software);

 • conținutul oricărui e-mail trimis Participanților de către Organizator sau Împuternicit, prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Organizator sau Împuternicit, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Produsele și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Împuternicit într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la Organizator sau Împuternicit.

Împuternicit – S.C. AME design 2000 S.R.L. (numită în continuare AME design) este împuternicită să proceseze datele cu caracter personal preluate de către Asociație, de la participanții la eveniment, definire dată în contextul GDPR. Împuterniciți pot fi și alte persoane juridice (cum ar fi Teatrul Național ”I.L.Caragiale) informații folosite pentru ca participanții să poată fi chemați la diverse ședințe fotografice, conform dorinței fotografilor exprimate printr-un formular de înscriere. În toate situațiile, participanții sunt informați dacă datele cu caracter personal ajung la alți împuterniciți decât cei menționați explicit aici.

Participant – persoană fizică peste 16 ani (care va avea statut de persoană vizată în contextul GDPR) care își exprimă dorința de participare la eveniment, doar prin informarea despre eveniment sau chiar prin înscriere la el. Are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Organizator sau Împuternicit (electronic, telefonic, etc). Prin finalizarea procesului de înscriere la eveniment, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții și a Regulamentului. Pentru ca un Participant cu vârsta de sub 16 ani să se înscrie la eveniment, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, este necesar acordul explicit al titularului răspunderii părintești asupra copilului.

Newsletter – mijloc de informare periodic, prin e-mail, asupra desfășurării evenimentului și a acțiunilor rezultate după finalizarea unei ediții a evenimentului. Participantul poate oricând să se dezaboneze de la acest mijloc de informare, foarte simplu, accesând adresa furnizată în acest scop, aflată în subsolul fiecărui newsletter. Pentru trimiterea de astfel de mesaje prin e-mail, folosim aplicația furnizată de MailChimp, care declară că respectă regulamentul GDPR. Puteți citi aici mai mult despre politicile MailChimp de confidențialitate.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor regulamentului GDPR cu intrare în vigoare de la data de 25 mai 2018, Organizatorul și Împuternicitul au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care Participantul le furnizează.

Scopurile colectării datelor:

(temei: interesul legitim,  consimțământul, obligația legală)

 • informarea Participanților cu privire la desfășurarea Evenimentului, ale tuturor edițiilor sale dar și pentru eventuale situații în care pot apărea probleme ce țin de administrarea înscrierii participanților la eveniment (probleme cu fișierele trimise, greșeli de denumiri, etc).

 • în scopul prevenirii unor fraude la înscrierea la un eveniment sau a unei securități cibernetice (prevenție malware, securitatea Site-ului și a detectării unor potențiale incidente de securitate) cu condiția să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate.

 • datele sunt necesare pentru generarea documentelor financiare și contabile necesare înscrierii la un eveniment, dacă această participare nu este gratuită.

 • promovarea Produselor și/sau Serviciilor oferite de Organizator sau Împuternicit, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a interesului Participantului pentru astfel de evenimente.

Durata colectării datelor:

Datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului (înscriere la eveniment sau la newsletter) se stochează pentru o perioadă de maxim 3 ani de la data finalizării ultimei ediții a unui eveniment. În cazul în care au fost generate documente de natură fiscală, (facturi, chitanțe, etc.) datele cu caracter personal se stochează în baza noastră de date pentru o perioadă de maxim 10 ani, prelungirea stocării pentru o perioadă limitată de timp și definită putându-se face doar cu acordul persoanei în cauză. Durata de stocare a acestor date poate fi mai mare doar dacă legile în vigoare ne impun acest lucru. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate cu scopul unei profilări ale persoanelor vizate.

Tipul de date colectat:

Prin formularele de înscriere la eveniment colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele

 • numărul de telefon

 • adresa de e-mail

 • adresa IP

Drepturi garantate persoanelor vizate:

Prin citirea prezentului document ați luat cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul ca datele Dvs să nu fie obiectul unor procesări automate, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de legile în vigoare.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa societății, în atenția Organizatorului, vă puteți exercita dreptul să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa societății, în atenția Organizatorului, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare;

De asemenea, Organizatorul și/sau Împuternicitul pot furniza datele Participantului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în conformitate cu prevederile GDPR, după cum urmează: sponsori ai evenimentului, parteneri media care promovează evenimentul, firme de curierat, etc. Toți acești posibili terți cărora le putem furniza datele cu caracter personal ale Participantului vor fi cunoscuți la fiecare ediție a unui eveniment. Datele cu caracter personal ale Participantului pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Politica noastră de utilizare a cookies-urilor o puteți citi aici.

XVI. FORȚA MAJORĂ

Nici una dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale reieșite din Regulament, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

XVII. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participant se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

Comentariile nu sunt permise.